Đăng lúc: 20/02/2014 08:17:06 AM
 
Thực hiện 4 Chương trình hành động Đại hội XI Công đoàn Việt Nam: “CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC” (1)
Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (CĐVN), nhiệm kỳ 2013- 2018 đề ra 4 Chương trình hành động, đó là “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”, “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”, “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.
Bà Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, ngay sau khi Tổng Liên đoàn ban hành các chương trình hành động, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã kịp thời xây dựng các kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, xét trên tổng thể muốn thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra thì việc “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn” mang tính quyết định. Hồ Chí Minh khẳng định “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (2).
         Đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có 80 cán bộ chuyên trách (kể cả HĐLĐ), trên 6.200 cán bộ không chuyên trách (kiêm nhiệm), với 1.275 CĐCS, trên 58.300 đoàn viên. Chưa có một khảo sát, điều tra nào về trình độ, nghiệp vụ, lý luận công đoàn một cách có hệ thống về cán bộ đang làm công tác công đoàn trên địa bàn tỉnh. Vì thế, để đạt chỉ tiêu mà kế hoạch công đoàn tỉnh đề ra là 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chủ chốt, 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn cần có kế hoạch cụ thể, quyết liệt, nếu không sẽ khó thực hiện đạt chỉ tiêu.
 
 
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
 
        Để thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh đề ra cũng như thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” LĐLĐ tỉnh cần quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong tỉnh. Đào tạo cán bộ công đoàn là việc tổ chức, giảng dạy và học tập dài ngày, gắn giáo dục nhân cách với cung cấp kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn. Bồi dưỡng cán bộ công đoàn là trang bị, tăng cường thêm kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm lý, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của cán bộ công đoàn.
        Thứ nhất, cần lập kế hoạch khảo sát, điều tra, thống kê về số lượng, chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong tỉnh, từ đó phân loại từng đối tượng phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
         Thứ hai, chú trọng đa dạng hoá hình thức đào tạo cán bộ công đoàn để mọi cán bộ công đoàn có cơ hội, điều kiện được đào tạo và đạt chỉ tiêu đề ra. Do đặc thù của đội ngũ cán bộ công đoàn chủ yếu là không chuyên trách và thường xuyên thay đổi nên tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày là giải pháp chủ yếu. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách bên cạnh định kỳ được tham gia, tập huấn, bồi dưỡng cần phải được đào tạo cơ bản, dài hạn để trang bị kiến thức một cách hệ thống và xây dựng đội ngũ kế cận. Hàng năm, phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn nhất là cán bộ chuyên trách.
          Thứ ba, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn và báo cáo viên LĐLĐ tỉnh, từ đó hình thành, trang bị kiến thức, kỹ năng và phát triển đội ngũ báo cáo viên công đoàn ở các huyện, ngành và cơ sở.
           Thứ tư, củng cố, tăng cường tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tăng cường hình thức bồi dưỡng tại cơ sở.
            Thứ năm, đảm bảo nguồn kinh phí (15% tổng chi ngân sách công đoàn) cho công tác này.
            Việc triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
                                                                                                                           Thái Dương
(1), (2): Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Tập 4, tr 486.

  

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 828
Hôm qua: 1,700
Tuần này: 3,905
Tuần trước: 16,180
Tháng này: 36,059
Tháng trước: 46,847
Tổng lượt truy cập: 574,234
Số người online: 69
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường