Đăng lúc: 18/07/2014 10:39:02 AM
 
Bài phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tại buổi kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn việt nam
          Kính thưa đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Kính thưa đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý.
Thưa tất cả các đồng chí.
Hôm nay, trên vùng đất địa linh nhân kiệt núi Ấn, sông Trà, quê hương của những hùng binh Hoàng Sa năm xưa, cùng với CNVCLĐ và các cấp Công đoàn cả nước, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014). Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các vị khách quý đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tại buổi kỷ niệm này, chúng ta bày tỏ sự tưởng nhớ, lòng thành kính và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, tưởng nhớ đến các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
   
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Ngô Thị Kim Ngọc đọc diễn văn ôn lại chặng đường 85 hình thành, phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi
 
        Đại biểu dự kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
          Nhìn lại 85 năm, khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, do sự đầu tư vào khai thác thuộc địa đã dẫn tới sự ra đời một giai cấp mới: Giai cấp công nhân Việt Nam. Tuy ra đời muộn hơn giai cấp công nhân các nước công nghiệp phát triển, nhưng ra đời vào thời điểm phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh, sớm có chính đảng lãnh đạo, có lãnh tụ vĩ đại- Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch đường chỉ lối, giáo dục và rèn luyện, giai cấp công nhân Việt Nam đã có được bản lĩnh chính trị vững vàng để bước lên vũ đài chính trị giành quyền lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
          Trước năm 1925, ở Việt Nam đã hình thành tổ chức Công đoàn sơ khai. Đó là Công hội đỏ do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập năm 1920 tại nhà máy đóng tàu Ba Son. Từ năm 1925- 1928, ảnh hưởng hoạt động mạnh mẽ của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, nhiều công hội bí mật đã hình thành. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội phát động phong trào “vô sản hoá” thì phong trào của công nhân ngày càng sôi nổi, đã thúc đẩy sự phát triển của Công hội lên một bước mới. Từ đó, tổ chức Công hội đã thật sự chuyển đổi về chất và trở thành tổ chức Công đoàn thực sự của giai cấp công nhân Việt Nam. Ngày 17/6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, công bố chính cương, tuyên ngôn, xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp cách mạng. Ngày 28/7/1929, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tại số nhà 15 phố Hàng Nón- Hà Nội. Đại hội đã thông qua chương trình, điều lệ và Ban Chấp hành lâm thời gồm 6 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu.
Ngay sau khi ra đời, Công hội đỏ đã tập hợp công nhân, lao động tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Trong suốt quá trình từ năm 1930 đến năm 1975, dù có tên gọi khác nhau, hình thức hoạt động lúc bí mật, lúc công khai, dù chưa có điều kiện thống nhất tổ chức trong cả nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân, lao động Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thắng lợi, tháng 3/1946 Hội nghị đại biểu công nhân cứu quốc Bắc, Trung, Nam họp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân Việt Nam được thống nhất về mặt tổ chức trên phạm vi cả nước. Ngày 20/6/1946, hội nghị Công đoàn cứu quốc quyết định đổi tên Hội công nhân cứu quốc thành Công đoàn và quyết định thành lập Tổng LĐLĐ Việt Nam. Năm 1949, Tổng LĐLĐ Việt Nam được Liên hiệp Công đoàn thế giới công nhận là thành viên chính thức.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Cùng với khí thế thi đua kháng chiến, kiến quốc của công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn trong cả nước, ở Quảng Ngãi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Ngãi được hình thành sớm và có vinh dự đóng góp sức mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ khi Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ra đời đã chủ trương phát triển và mở rộng các hội quần chúng để tập hợp lực lượng lao động các ngành nghề, từ thành thị đến nông thôn. Năm 1938, Hội Ái Hữu tỉnh Quảng Ngãi được thành lập. Tháng 4/1945, Chi hội Công nhân cứu quốc hoả xa được hình thành. Từ đó tổ chức công nhân cứu quốc phát triển rộng khắp, trở thành nòng cốt xung kích, đi đầu trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 14/8/1945 ở Quảng Ngãi.
Trong kháng chiến chống Pháp, phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn Quảng Ngãi giữ vai trò to lớn trong việc phục vụ dân sinh và chiến đấu. Trong kháng chiến chống Mỹ, Quảng Ngãi là một trong những nơi địch đánh phá ác liệt nhất, nhưng phong trào cách mạng vẫn giữ vững và phát triển. Đầu năm 1964 Hội lao động giải phóng Quảng Ngãi được thành lập, Hội đã tập hợp và tổ chức lực lượng bao gồm cán bộ, nhân viên trong vùng giải phóng, xây dựng và phát triển tổ chức trong các nghiệp đoàn như xích lô, xe ngựa, xe lam, khuân vác và trong các tập đoàn ngư nghiệp, diêm nghiệp trong vùng địch tạm chiếm. Ở vùng giải phóng, đoàn viên Công đoàn đảm nhận việc vận chuyển lương thực, vũ khí, giao thông liên lạc, tăng gia sản xuất, phục vụ chiến đấu. Trong vùng địch tạm chiếm, phong trào CNLĐ hướng vào mục tiêu đấu tranh công khai của các tầng lớp nhân dân trong thành thị, góp phần đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.
           Từ năm 1975, khi hợp nhất với tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình, cũng như khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi đến nay, hoạt động Công đoàn trong tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ và đã tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua được đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia như: “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm công trình, sản phẩm thi đua gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trong của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn được tổ chức liên tục làm lợi cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
           Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn hướng về cơ sở, tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân cụ thể, thiết thực hơn. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức xây dựng thí điểm Nghiệp đoàn Nghề cá đầu tiên trong cả nước và đang được nhân rộng. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 8 Nghiệp đoàn Nghề cá với hơn 3.200 đoàn viên của 330 tàu cá chuyên đánh bắt thủy sản ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các Nghiệp đoàn Nghề cá ra đời đã thực sự trở thành cầu nối, người bạn đồng hành, là điểm tựa vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Bằng nhiều hình thức, Nghiệp đoàn Nghề cá đã kịp thời giúp đỡ, bảo vệ ngư dân khi gặp thiên tai, rủi ro, địch họa trên biển. Thông qua Nghiệp đoàn, hàng trăm ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tàu, cướp ngư cụ đã được các cấp cấp, các ngành, các doanh nghiệp và CNVCLĐ cả nước thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư cụ với số tiền trên 20 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Đề án duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Nghiệp đoàn Nghề cá Quảng Ngãi giai đoạn 2014- 2020 thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện các bước tiếp theo. Đến nay, các Nghiệp đoàn Nghề cá Quảng Ngãi đã hoạt động ổn định, mô hình tổ chức chặt chẽ theo tổ đội, có hệ thống thông tin liên lạc tầm xa hiện đại. Trong lúc Biển Đông dậy sóng trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Nghiệp đoàn Nghề cá Quảng Ngãi đã trở thành trung tập đoàn kết, tập hợp đoàn viên phản đối yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam, quyết tâm bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
           Ngoài việc duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn truyền thống, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động mới nhằm thu hút đông đảo công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp tham gia. Điển hình là việc phối hợp với các ngành tổ chức ngày càng sâu rộng Tháng Công nhân, Ngày hội Công nhân trong doanh nghiệp. Thông qua Ngày hội Công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã huy động nhiều hơn sự quan tâm, chăm lo, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của người sử dụng lao động đối với công nhân, hoạt động công đoàn. Thành lập và hoạt động quỹ Mái ấm Công đoàn, huy động CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp trên 3 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm gia đình công nhân, viên chức, lao động nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở có được tổ ấm khang trang. Cũng thông qua Ngày hội Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, tôn vinh hàng trăm công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác vào dịp 19/5 hàng năm.
           Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu
           Thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ngãi đạt được ngày hôm nay có sự đóng góp đáng kể của đội ngũ CNVCLĐ. Thông qua phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn tổ chức, phát động, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành vượt tiến độ, đem lại ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đạt được kết quả đó, có sự góp phần không nhỏ của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, mà trực tiếp là cán bộ công đoàn cơ sở. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 1.300 chủ tịch công đoàn cơ sở đang công tác, làm việc trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Dù ở vị trí công tác nào, Chủ tịch công đoàn cơ sở đều là những người đang ngày đêm làm việc với tất cả nghị lực và ý chí vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cống hiến cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã lăn lộn với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn hơn 15, 20 năm, có những người tuổi đời còn trẻ, mới tham gia hoạt động Công đoàn được 5 năm, nhưng tất cả đều là những người tâm huyết với hoạt động công đoàn công đoàn, là đại diện xứng đáng, địa chỉ tin cậy bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đó là những cán bộ công đoàn năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liên tục, có mối liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động, được quần chúng tín nhiệm; Xây dựng được mối quan hệ gắn kết giữa công đoàn với chuyên môn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định trong doanh nghiệp. Họ chính là những người mang tiếng nói tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ đến với Đảng, Nhà nước. Tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hôm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng và biểu dương kết quả của 85 cán bộ công đoàn cơ sở thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ cơ sở trong thời gian đến.
 
           Kính thưa các đồng chí!
           Hoạt động công đoàn các cấp được chỉ đạo và tổ chức thực hiện bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ công đoàn các cấp, còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đã khẳng định ngày càng đậm nét hơn hoạt động công đoàn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Và, Công đoàn chỉ thực sự vững mạnh khi có sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền và các cơ quan, đoàn thể để lãnh đạo, tiếp sức cho Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tại buổi lễ hôm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí và xin được gửi tặng các đồng chí món quà vô cùng ý nghĩa, đó là 251 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.
           Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có thể khẳng định, 85 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời sống tinh thần của CNVCLĐ. Riêng Công đoàn Quảng Ngãi đã và đang mang trong mình một sức sống mới đòi hỏi cán bộ công đoàn các cấp phải năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tiếp tục tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Công đoàn Quảng Ngãi nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức trước những tồn tại, hạn chế: Đó là trình độ, tay nghề của công nhân, lao động ở một số lĩnh vực, ngành nghề còn thấp. Năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa cao, đời sống vật chất, tinh thần của đa số công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình biển Đông có nguy cơ căng thẳng, phức tạp kéo dài do việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, ngang ngược đặt giàn khoan Hải dương 981 nằm sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, việc làm, tài sản của hàng chục ngàn ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá và người lao động.
Tình hình trên đòi hỏi các cấp Công đoàn Quảng Ngãi phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ, nhân lên sức mạnh đoàn kết; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn tỉnh đã đề ra. Nhân buổi kỷ niệm này, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi kêu gọi các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thử thách, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
          Trong niềm hân hoan, phấn khởi kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt mục tiêu và các chương trình hành động của mình. Đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Chủ tịch đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động công đoàn của tỉnh, đầu tư cho lực lượng CNVCLĐ Quảng Ngãi một số công trình, trong đó quan tâm cho LĐLĐ tỉnh xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc khang trang. Đây cũng chính là công trình thi đua của LĐLĐ tỉnh đăng ký và được Tổng Liên đoàn có quyết định công nhận, là món quà mà người lao động, cán bộ công đoàn tỉnh thực hiện chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu. Kính chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.
- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam- Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
              - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

               Xin trân trọng cám ơn!  

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 715
Hôm qua: 1,700
Tuần này: 3,792
Tuần trước: 16,180
Tháng này: 35,946
Tháng trước: 46,847
Tổng lượt truy cập: 574,121
Số người online: 56
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường