Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII >> Sổ tay công tác tổ chức
(Đăng lúc: 28/02/2018 09:14:36 AM)
Nét mới trong hoạt động Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2013-2018
Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi hiện đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 52 CĐCS, trong đó có 12 CĐCS doanh nghiệp FDI với 11.916 đoàn viên/14.461 CNVCLĐ (9.014 nữ, chiếm 62,33%). Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên về nhiều mặt, tuổi đời còn trẻ, trình độ học vấn được nâng cao, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường và tiếp cận với công nghệ mới.
Xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ trung tâm, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”, CĐCS các doanh nghiệp tích cực xây dựng, thương lượng, đối thoại và ký kết TƯLĐTT, quy chế phối hợp với ban giám đốc Công ty từng bước phát huy hiệu quả. Kết quả có 96% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang bảng lương. Đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Nghị định 04/2015/NĐ- CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả có 100% đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 67% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua đó, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, lương bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ bữa ăn ca từ 15.000đ- 29.000đ/người/ngày, hỗ trợ xăng xe, thuê nhà, con gửi trẻ… Các CĐCS đã từng bước đã làm tốt chức năng tham gia kiểm tra, giám sát, quản lý, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tính cộng đồng trách nhiệm, vai trò làm chủ của CNVCLĐ, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
BCH CĐCS Công ty CP Cảng quốc tế Gemadept nhiệm kỳ 2017- 2022 (ảnh Xuân Quang)
 
        Cụ thể hoá Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hoạt động, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi và các doanh nghiệp tổ chức tặng quà thăm hỏi 2.782 trường hợp là CNVCLĐ và con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động vì trẻ em, tổng trị giá 1.168.000.000 đồng. Bên cạnh đó, các CĐCS đã phối hợp với Người sử dụng lao động tặng quà nhân dịp lễ, tết và tháng lương 13 cho người lao động vào cuối năm. Tổ chức thăm hỏi ốm đau 137 trường hợp với tổng số tiền 51.100.000 đồng; vận động thu Quỹ ủng hộ nghĩa tình Hoàng Sa- Trường sa 64.910.000đ, Quỹ Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 251.925.000 đồng; tiến hành khảo sát, hoàn thành thủ tục hỗ trợ sửa chữa và xây mới 17 nhà Mái ấm Công đoàn, với tổng trị giá 540 triệu đồng; giải ngân trên 1,27 tỷ đồng cho 45 đoàn viên vay từ quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo của LĐLĐ tỉnh với lãi suất ưu đãi để người lao động tự tạo việc làm thêm hoặc mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình, góp phần cải thiện đời sống.
         Xác định công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh về mọi mặt, nhiệm kỳ qua, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi luôn chú trọng tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Doanh nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động…Nghị quyết Công đoàn các cấp, đặc biệt tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 4b/NQ- TLĐ về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động trong tình hình mới”, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công nhân… Đã mở 13 lớp cho trên 3.900 lượt cán bộ, đoàn viên.
           Các hoạt động Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm được Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức phong phú, phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, trọng tâm là các hoạt động: tổ chức khám sức khỏe cho 4.757 CNLĐ ở những đơn vị có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp, tổ chức Hội trại, bóng đá, các trò chơi dân gian, ẩm thực…
            Phong trào thi đua của các cấp Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động” luôn được các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chủ doanh nghiệp tổ chức phát động, phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp. Từ các phong trào thi đua, đã động viên CNVCLĐ tham gia thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất với chất lượng cao, 5 năm qua đã có 10.753 giải pháp sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng, trong đó có 10.732 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 21 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thông qua phong trào, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã khen thưởng 35 tập thể, 673 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn, khen thưởng 11 tập thể và 27 cá nhân về các chuyên đề văn hóa thể thao, phát triển đoàn viên; 365 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 5 tập thể và 23 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 2 tập thể được tặng cờ, 7 tập thể và 123 cá nhân được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh và được LĐLĐ tỉnh khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 4 tập thể và 73 cá nhân.
 
Công nhân KKT Dung Quất trong ca sản xuất (ảnh Quang Tuyến)
 
          Bên cạnh đó, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rất chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong 5 năm qua, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã thành lập mới 20 CĐCS (đạt 125% chỉ tiêu), kết nạp mới 9.660 đoàn viên (đạt 149% chỉ tiêu), CĐCS đạt vững mạnh hàng năm đạt tỷ lệ 67 %.
          Công tác vận động nữ CNVCLĐ được Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo và đạt đực nhiều kết quả. Tổng số nữ CNVCLĐ là 9.014 người chiếm tỷ lệ 62,33 % trên tổng số CNVCLĐ. Đây là lực lượng có nhiều đóng góp quan trong cho phong trào CNVCLĐ thông qua những hoạt động đặc thù được các cấp Công đoàn tổ chức, đã triển khai thực hiện các chương trình về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chiến lược phát triển gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.
          Nhiệm kỳ qua, hoạt động tài chính công đoàn đã đạt được những kết quả tích cực, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi là đơn vị duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi thu được kinh phí công đoàn của 3 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, với số tiền trên 238.000.000đ.
           Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2013-2018, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Đây là động lực để Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ 2018-2023.

                                                                                                                                  Xuân Quang 


THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LIÊN KẾT WEB
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,979,738
Đang trực tuyến: 9