Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
(Đăng lúc: 13/03/2018 10:02:20 AM)
LĐLĐ huyện Mộ Đức tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt CĐCS
Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề ra, LĐLĐ huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Trong đó, chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của CĐCS.
Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Công tác phối hợp tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động hàng năm đều đạt tỷ lệ 100%; 4/4 CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ tại 19 doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm đảm bảo việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.
 Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh được quan tâm, thực hiện đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung vào việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức 21 lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp…cho trên 3.120 lượt CNVCLĐ (chưa là đảng viên) tham dự, tỷ lệ đạt trên 98%. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
“Tháng Công nhân” hàng năm được LĐLĐ huyện hưởng ứng bằng các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động như: phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, luyện tay nghề dưới hình thức sân khấu hoá; tổ chức hoạt động kéo co, bóng đá, cờ tướng, đi xe máy chậm, nhảy bao bố, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn… Chương trình Gameshow giờ thứ 9 thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo sự tương tác trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mang lại hiệu quả cao. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa công sở và văn hóa công nhân, phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ. Phát động cuộc thi “Viết bài tìm hiểu về học tập và làm theo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có 2.256 bài tham, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng và trao giải cho những bài dự thi xuất sắc.
Gặp mặt, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Các cấp Công đoàn trong huyện thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động... với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm, đã có 02 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 16 tập thể và 22 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 02 giải pháp, sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; 03 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 42 tập thể và 110 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 126 tập thể và 250 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen.
5 năm qua, đã kết nạp được 511 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong toàn huyện lên 2.537 đoàn viên; phát triển mới 05 CĐCS ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Số CĐCS đạt vững mạnh hằng năm bình quân đạt 93,4%, không có CĐCS yếu kém. Xây dựng kế hoạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, giai đoạn 2010 - 2020; chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS, kết quả có 98% CĐCS xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS đạt hiệu quả.
Với trên 1.600 nữ CNVCLĐ, chiếm tỷ lệ 60,9% tổng số CNVCLĐ, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác nữ công. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020 duy trì thường xuyên. LĐLĐ huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ phụ trách công tác nữ công, mở các lớp học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp và chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; tuyên truyền thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp Công đoàn trong nữ CNVCLĐ. Ngoài ra còn mở các lớp tập huấn các văn bản luật, các chính sách liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân, gia đình, Luật trẻ em dưới nhiều hình thức. Triển khai thực hiện Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”, giai đoạn 2014 -2018, được Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ phẫu thuật cho 01 cháu bị sức môi hở hàm ếch là con của đoàn viên với số tiền 10.000.000đ. Nhân các ngày truyền thống của Phụ nữ (8/3), (20/10), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) hằng năm, các cấp Công đoàn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động rất sôi nổi, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua đó, giúp cho chị em nữ gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhằm nâng cao hiểu biết trong quá trình công tác và kinh nghiệm trong cuộc sống.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong huyện giới thiệu cho cấp ủy Đảng 520 đoàn viên ưu tú và xem xét kết nạp 504 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các hoạt động xã hội của Công đoàn trong 5 năm qua được các cấp Công đoàn tích cực tham gia, CNVCLĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động xã hội từ thiện. Vận động CNVCLĐ đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” với số tiền gần 2 tỷ đồng; “Quỹ tấm lòng vàng khuyến học” gần 500 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc, đồng bào Miền Trung bị bão, lũ 769.875.000đ; Chương trình nghĩa tình “Hoàng Sa, Trường Sa”, khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma 107.550.000đ; 1.608 tin nhắn ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 40 triệu đồng; “Quỹ hỗ trợ đoàn viên bị rủi ro qua đời” đã thăm và trao hỗ trợ cho 31 trường hợp, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; đóng góp vào “Quỹ Mái ấm Công đoàn” trên 250 triệu đồng, xây mới 05 nhà và sửa chữa 06 nhà với tổng số tiền 320.000.000đ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đề nghị LĐLĐ tỉnh giải ngân 300.500.000đ cho 20 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay; Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi giải ngân cho 62 đồng chí vay trên 1,3 tỷ đồng.....
Hội nghị phát động thi đua xây dựng "Cơ quan, đơn vị văn hoá, xanh-sạch-đẹp"
Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là nhờ các cấp Công đoàn trong huyện đã động viên, tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức. Cùng với đó là sự năng động, sáng tạo của LĐLĐ huyện, hướng mạnh về cơ sở, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn trong công tác chăm lo đến lợi ích của đoàn viên công đoàn, thông qua các mô hình mà LĐLĐ huyện đang triển khai như: mô hình “Nơi làm việc không có khói thuốc lá”, mô hình Tổ chức Công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình”, phát động thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa, xanh – sạch – đẹp”, xây dựng Tờ tin Công đoàn huyện, phát hành hàng quý….
Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là cơ sở quan trọng để hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn huyện Mộ Đức nhiệm kỳ tới đạt kết quả tích cực hơn, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ của huyện ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra.

TG-NC


THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LIÊN KẾT WEB
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,979,757
Đang trực tuyến: 28